Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 0139 佛說四泥犁經

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
東晉 竺曇無蘭譯
主題與關鍵字:
大正藏:阿含部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 139 [No. 125(50.5)]佛說四泥犁經東晉西域沙門曇無蘭譯聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四大泥犁。云何為四。諸比丘。提舍大泥犁。瞿波離比丘大泥犁。禘婆達兜大泥犁。末佉梨大泥犁。諸比丘。彼提舍大泥犁。身出火焰長二十肘。諸比丘瞿波犁大泥梨。身出火焰長三十肘。諸比丘。調達大泥犁。身出火焰長四十肘。末佉梨大泥梨身出火焰長六十肘。諸有人民。欲求安隱獲其義者。若三十大海水灌彼身上。彼海水盡火不滅。猶如融銅。若有人以二十渧水著彼融銅中。彼水渧速疾滅。彼提舍比丘亦復如是。火焰不滅。若復有人欲求安隱獲其義者。復以二十大海水灌其身上。彼水速盡。所以然者。彼提舍比丘愚人。遮比丘僧使一日不食。以此因緣。使提舍比丘入大地獄諸有比丘。於瞿波離比丘。有一人起欲使安隱獲其義者。以三十大海水灌其身上。彼海水速盡。譬如二日所融銅。或有一人以三十渧水著融銅中。消盡無餘此亦如是。瞿波離比丘愚人。或有人起欲使獲安隱義者。以三十大海水灌其身上。彼大海水速盡。所以然者。彼瞿波離比丘愚人。謗舍利弗目乾連比丘。身壞命終生三惡道。墮鉢頭摩地獄以此因緣。瞿波離比丘入大泥梨。彼調達大泥梨。若復有人欲使獲安隱義者。復以四十大海
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供?張文明大德二校,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第2冊 No. 139
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...