Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 0126 佛說阿羅漢具德經

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
宋 法賢譯
主題與關鍵字:
大正藏:阿含部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 126 [No. 125(2-7)]佛說阿羅漢具德經西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯爾時世尊。在舍衛國給孤獨精舍之內。敷座而坐。有諸苾芻及天龍八部人非人等圍繞世尊。默然合掌聽佛所說。爾時世尊告諸苾芻。我今稱讚諸大聲聞。能於佛法清淨修持。而於自果皆具己德。汝等諦聽善思念之。吾當為汝次第宣說。諸苾芻。我弟子中有大聲聞。棄捨王位久為出家。最初悟道梵行第一。憍陳如苾芻是。復有聲聞少貪常喜持頭陀行。大迦葉苾芻是。復有聲聞具大辯才智慧第一。舍利弗苾芻是。復有聲聞修持精進具大神通。目乾連苾芻是。復有聲聞有所觀矚得大天眼。阿儞嚕駄苾芻是。復有聲聞具足定慧多聞第一。阿難苾芻是。復有聲聞善解軌儀能持律藏。優波離苾芻是。復有聲聞於大眾中能說妙法。富樓那彌多羅尼子苾芻是。復有聲聞坐臥等物悉皆具足。捺羅[摩*余]切身末羅子苾芻是。復有聲聞說法之音如師子吼。賓度羅拔囉墮舍苾芻是。復有聲聞善解經律而能論義。迦旃延苾芻是。復有聲聞能於佛法信解第一。末朅哩苾芻是。復有聲聞修持得果光顯氏族。迦留陀夷苾芻是。復有聲聞有所演說具大妙音。跋捺哩哥苾芻是。復有聲聞善解美語而能談論。童子迦葉苾芻是。復有聲聞四威儀中具大精進。率嚕拏酤胝
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供?張文明大德二校,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第2冊 No. 126
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...