Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 1560 阿毘達磨俱舍論本頌

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
世親菩薩造 唐 玄奘譯
主題與關鍵字:
大正藏:毘曇部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 1560 [cf. Nos. 1558' 1559' 1561]阿毘達磨俱舍論本頌說一切有部世親菩薩造三藏法師玄奘奉 詔譯分別界品第一四十四頌諸一切種諸冥滅拔眾生出生死泥敬禮如是如理師對法藏論我當說淨慧隨行名對法及能得此諸慧論攝彼勝義依彼故此立對法俱舍名若離擇法定無餘能滅諸惑勝方便由惑世間漂有海因此傳佛說對法有漏無漏法除道餘有為於彼漏隨增故說名有漏無漏謂道諦及三種無為謂虛空二滅此中空無礙擇滅謂離繫隨繫事各別畢竟礙當生別得非擇滅又諸有為法謂色等五蘊亦世路言依有離有事等有漏名取蘊亦說為有諍及苦集世間見處三有等色者唯五根五境及無表彼識依淨色名眼等五根色二或二十聲唯有八種味六香四種觸十一為性亂心無心等隨流淨不淨大種所造性由此說無表大種謂四界即地水火風能成持等業堅濕煖動性地謂顯形色隨世想立名水火亦復然風即界亦爾此中根與境即說十處界受領納隨觸想取像為體四餘名行蘊如是受等三及無表無為名法處法界識謂各了別此即名意處及七界應知六識轉為意由即六識身無間滅為意成第六依故十八界應知總攝一切法由一蘊處界攝自性非餘以離他性故類境識同故雖二界體一然為令端嚴眼等各生二聚生門種族是蘊處界義愚根樂三故說蘊處界三諍根生死因及次第因故
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,日本 SAT 組織提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第29冊 No. 1560
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...