Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 1430 四分僧戒本

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
後秦 佛陀耶舍譯
主題與關鍵字:
大正藏:律部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 1430 [No. 1429; cf. No. 1428]四分僧戒本明本以前本四分律比丘戒本為上卷以此本為下卷即以二本為一本上下二卷曇無德出後秦世罽賓三藏佛陀耶舍譯稽首禮諸佛及法比丘僧今演毘尼法令正法久住戒如海無崖如寶求無厭欲護聖法財眾集聽我說欲除四棄法及滅僧殘法障三十捨墮眾集聽我說毘婆尸式棄毘舍拘留孫拘那含牟尼迦葉釋迦文諸世尊大德為我說是事我今欲善說諸賢咸共聽譬如人毀足不堪有所涉毀戒亦如是不得生天人欲得生天上若生人間者常當護戒足勿令有毀損如御入險道失轄折軸憂毀戒亦如是死時懷恐懼如人自照鏡好醜生欣慼說戒亦如是全毀生憂喜如兩陣共戰勇怯有進退說戒亦如是淨穢生安畏世間王為最眾流海為最眾星月為最眾聖佛為最一切眾律中戒經為上最如來立禁戒半月半月說和合僧集會。未受大戒者出。不來諸比丘說欲及清淨。誰遣比丘尼來受教誡。僧今和合。何所作為答言說戒羯磨大德僧聽。今僧十五日布薩說戒。若僧時到僧忍聽。和合說戒。白如是。諸大德。我今欲說戒。眾集現前。默然聽善思念之。若有犯者當發露。無犯者默然。默然故。當知僧清淨。若有他舉者。即應如實答。如是諸比丘在於眾中乃至三唱。憶念有罪當發露。不發露者。得故妄語罪。佛說故妄語
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,伽耶山基金會提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第22冊 No. 1430
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...