Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 0317 佛說胞胎經

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
西晉 竺法護譯
主題與關鍵字:
大正藏:寶積部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 317 [No. 310(13)]佛說胞胎經西晉月氏國三藏竺法護奉 制譯聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。於時賢者難陀。燕坐思惟即起詣佛。及五百比丘俱共詣佛所。稽首足下住坐一面。佛告難陀及諸比丘。當為汝說經。初語亦善。中語亦善。竟語亦善。分別其義。微妙具足淨修梵行。當為汝說。人遇母生受胞胎時。諦聽善思念之。唯然世尊。賢者難陀受教而聽。佛告難陀。何故母不受胎。於是父母起塵染心。因緣合會。母有佳善心志於存樂神。來者至前母有所失精。或父有所失母無所失。或父清淨母不清潔。或母潔淨父不潔淨。或母爾時藏所究竟即不受胎。如是究竟或有成寒。或時聲近有滅其精。或有滿。或如藥。或如果中央。或如蓽茇中子。或如生果子。或如鳥目。或如懿沙目。或如舍竭目。或如祝伽目。或如眼瞳子。或如樹葉。或合聚如垢。於是或深。或上深。或無器胎。或近音聲。或堅核如珠。或為虫所食。或近左或近右。或大清。或卒暴。或不調均。當左反右。或如水瓶。或如果子。或如狼唐。或有眾瑕。或諸寒俱。或有熱多。或父母務來神卑賤。或來神貴父母卑賤。是故不相過生。等行等志。俱貴俱賤心同不異則入母胎。何故母不受胎。無前諸雜錯事不和調事。等意同行。俱貴俱賤。宿命因緣當應
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第11冊 No. 317
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...