Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2872 妙法蓮華經廣量天地品第二十九

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2872妙法蓮華經度量天地品第二十九爾時觀世音菩薩摩□□□□□□□□服偏袒右肩頭面著地。為□作禮胡跪合掌而白佛言。世尊我等無量諸菩薩眾并及一切諸天人等。以於佛前廣聞諸法敷演解說妙法華經。心淨踊躍得未曾有。重白佛言。世尊我常晝夜周旋往返十方一切無量世界教化眾生。未知天地深淺近遠。唯願世尊為我解說令我大眾悉皆得聞。爾時佛告觀世音菩薩摩訶薩□□恒河沙諸菩薩等。汝今諦聽□□□之。吾當為汝分別解說。如是大地深二十億萬里。次有潤澤亦深二十億萬里。次有金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶深四十億萬里。次有金粟深八十億萬里。次有銀剛亦深八十億萬里。次有銀粟深百億萬里。次有金剛深二百億萬里。下有無極大風稱其天地不使傾動。其大地者是天之梁柱。何以故。天下所有一切萬物皆因於地。及□□□□□□河大海小海汎瀾井谷卉木聚林藥草諸樹皆地生長。土山里山小鐵圍山及彌樓山金剛山須彌山等。如是一切眾妙寶山諸山中王。四寶涌成高出一切眾妙寶山。皆因大地涌出珍寶而共合成。又須彌山王四寶涌成高出一切諸世間上。何等為四。南名琉璃。西名頗梨。北名馬瑙。東名黃金。四寶光炎照曜四方。天下眾生共相瞻視謂名為天。須彌山者是天主護世四鎮依止而住。何等為須彌山南有
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,陳妙如大德輸入,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2872
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...