Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 1941 法華三昧懺儀

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
隋 智顗撰
主題與關鍵字:
大正藏:法華部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 1941 [cf. Nos. 1942-1944]法華三昧懺儀勘定元本序宋天竺寺傳天台教觀沙門遵式述聖教浸遠文句舛錯。由傳者浮昧。若不校其同異。明示得失日增月甚遐喪真味。法華三昧儀者。天台大師瓦官親筆。蓋止觀第三三昧所指別行。即其文也。若夫啟迪後學為時所宗。破障壞魔入佛境界。與夫文殊普賢並驅寶輅。遊方至極者。實惟斯漸矣。患其稍易舊章或亡精要。且十科行軌理觀為主。儻一以誤九法徒施。有於坐禪觀法加成五句者。今列示之。文云。為因心故心。為不因心故心。為亦因心亦不因心故心。為非因心非不因心故心元文為非非因心非非不因心故心近加且山家凡約句法用觀秖但至四。未知五句出自何文。又當推檢之際。第五句下準何為境。如何用觀。輔行自云。彼別行文但推四句。故今文中廣修象觀以廣於彼輔行正文況彼象觀猶是歷事。而正觀一門全今四句。豈應疑誤彼之大體哉。而復輒引經文繫乎卷末。濫回麁注錯其篇內。細碎之失莫得而舉也。故今直勘元本刻板印行。庶存先制。而今而後。求三昧者欲傳斯文。請固存此序用以區別。法華三昧懺儀法華三昧行事運想補助儀禮法華經儀式    隋瓦官寺沙門釋智顗輒采法華普賢觀經及諸大乘經意撰此法門流行後代。明三七日行法華懺法勸修第一
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第46冊 No. 1941
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...