Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 1920 觀心論

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
隋 智顗述
主題與關鍵字:
大正藏:法華部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 1920 [cf. No. 1921]觀心論并序亦名煎乳論天台修禪寺沙門智者述問曰。佛經無量。論亦甚多。弘法之人詵詵蓋世。聽受之眾無處不有。是則法雨普津四眾。露潤利益無邊。何所見聞。更何利益而造斯論。答曰。如所問言。佛經無量論亦甚多。是事共知。但弘法之人為利物故多施加水之乳。致令聽受之者失真道味。四眾轉就澆離。致使信心之者漸歇薄談。將恐深廣大法不久停留。眾生眼滅失正法利。是以閑生悲傷煩究難忍。不惟凡淺寡聞少見。欲助鸚鵡。奮其翅力。輒承三寶力。欲作斯論也。問者欲知作論者。大意有二。一者自責為諸學徒。二者外諸四眾脫能信受亦可傳之。略以偈答曰。大師將涅槃慈父有遺屬四念處修道常依木叉住我等非佛子不念此遺屬乘緩內無道戒緩懼三途由不問觀心令他信漸薄烏鴉不施道豈報白鴉恩非但田不良無平等種子法雨若不降法種必燋枯各無來世糧失三利致苦大法將欲頹哀哉見此事為是因緣故須造觀心論平等真法界無行無能到若能問觀心能行亦能到即是四念處能依木刃戒乘急內有道戒急生人天此是真佛子不乖慈父屬天龍皆慶喜一切豈不欣能報白鴉恩普施烏鴉食既有好良田有平等種子法雨應時降法種皆生長各有未來資俱獲三利益為是因緣故須造觀心論諸來求法者欲聞無上道
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第46冊 No. 1920
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...