Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 0054 釋摩男本四子經

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
吳 支謙譯
主題與關鍵字:
大正藏:阿含部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 54 [No. 26(100)' No. 55]佛說釋摩男本四子經吳月支國居士支謙譯聞如是。一時佛在釋羈瘦國。行在迦維羅衛兜國泥拘類園坐於樹下。是時有釋人名曰摩男。到佛所前。以頭面著佛足為禮白佛言。我常聞佛語輙著意中。我聞佛說人心有三態。有婬態有怒態有癡態。我從聞以來常著意。我自念。無有婬態心自為正。無有怒態心自為正。無有癡態心自為正。我自念。常持是三者意不動。何因緣殊不解。佛言。若婬心怒心癡心解者。何因緣。復與妻子共居。若有貪心故。其有賢者。自思惟雖有經小苦耳。久後大樂。與妻子共居須臾樂耳。久後大苦。其有賢者。知世間樂少苦多。佛言。諸比丘得阿羅漢道。知世間樂少苦多。我故求佛道者。但念世間樂少苦多。我為菩薩時。常念樂少苦多。摩男言。獨佛阿羅漢有是念耳。佛告摩男。聽我言以著心中。人於世間何等為樂。凡有五樂人所貪憙。眼貪好色即著心中。晝夜念之以好色貪著。耳聞好聲。鼻聞好香舌憙美味。身得細軟。即著心中。以好色貪著。如是五者天下人所貪。天下樂著皆出是五事。知當出幾何憂。世間人或作田家從得生活。或作工師用得生活。或作賈市用得生活。或作長吏用得生活。或作畜牧用得生活。或作畫師用得生活。是人寒者忍寒。熱者忍
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,張文明大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第1冊 No. 54
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...