Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 0043 閻羅王五天使者經

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
劉宋 慧簡譯
主題與關鍵字:
大正藏:阿含部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 43 [No. 26(64)' No. 42' No. 125(32.4)]佛說閻羅王五天使者經宋沙門慧簡譯聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。善聽以置心中。我以天眼徹見眾人生死所趣善惡之道。或有醜惡或有勇強或有怯弱。或生善道或生惡道。凡人所作為皆分別知之。人身行惡口言惡心念惡。謗訕賢聖。見邪行邪。其人壽終便墮惡道入泥犁中。凡人身行善口言善心念善。稱譽賢聖。見正行正。其人壽終便生天上人間。如是比丘。我以天眼見人終便生天上人間。如是比丘。我以天眼觀天雨墮水中。見一泡興一泡滅。我見人死識神出生。有好色者有惡色者。有勇強者有怯弱者。或生善處或生苦處。自生自死如水泡無異。復譬如人以五綵縷貫琉璃珠。用珠淨故。縷色青黃赤白黑悉現分明。我見人死魂神出生亦如是。又如冥夜以明月珠懸著宮門。有人住一面。觀門中出入者。皆一一見之。又如居高樓上望見下人往者來者走者步者坐者立者。我見人死時魂神出生。端正醜惡勇強怯弱。如所施行分別知之。佛告諸比丘。人生在世間時不孝父母。不敬沙門道人。不行仁義無可用心。不學經戒不畏後世者。其人身死魂神當墮閻王地獄。主者輙持行白王言。其過惡。此人非法不孝父母。不敬沙門道人。不隨仁義無可用心。無有
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,張文明大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第1冊 No. 43
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...