Effect of Oxalic Acid and Citric Acid on Cd[fec7] Ion Adsorption--Desorption by Main Zonal Soils of Central-Southern China

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料識別:
A01029740
資料類型:
期刊論文
著作者:
Li,Xue-yuan Zhang,Gui-yin Dong,Yuan-yan
主題與關鍵字:
草酸 檸檬酸 土壤 Oxalic acid Citric acid Cd[fec7] Ion Adsorption Soil
描述:
來源期刊:土壤與環境
卷期:4:4 民90.12
頁次:頁313-321
日期:
20011200
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結