主要題名:台灣胡桃

染料名稱:台灣胡桃枝葉

學名:JuglanscathayensisDode

別名:野核桃、核桃

主要題名:台灣胡桃染料名稱:台灣胡桃枝葉學名:JuglanscathayensisDode別名:野核桃、核桃

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料識別:
Art_workID:cca100067-ac-9570127198_0116-0001
主題與關鍵字:
屬名:胡桃科胡桃屬
描述:
生長季節:春、夏、秋、冬
用途:木材為家具及裝飾工藝材料、種仁可食、全株皆可為藥用
染料使用部位:枝葉、果皮、樹皮
植物生態:台灣胡桃為落葉性大喬木,幹皮淺灰褐色,有縱向淺溝裂,其木材頗堅實,心材呈紅褐天紫黑之紋路,是很著名的傢具工藝材料。小枝具有階段狀髓心,葉為大型之奇數羽狀複葉,叢生於枝端,總葉柄有密毛。小葉對生,13-17枚,長橢圓形,先端尖,長約6-15公分,細鋸齒緣。雄花腋生,葇荑花序,下垂如一條條小蟲,雌花生於幼枝頂端,簇生為穗狀花序。核果橢圓形,長約5-6公分,外果皮肉質,內果皮堅硬,具縱溝與皺紋,先端尖,淺褐色,內藏種仁,味香可口。果皮、枝葉皆可染色。
相關歷史記載:胡桃之稱羌桃、核桃。《本草鋼目》記載「頌曰:此果本出羌胡,漢時張騫使西域,始得種還,植之秦中,漸及東土,故名之。時珍曰:此果外有青皮肉包之,其形如桃,胡桃乃其核也,羌音呼核如胡,名或以此。或作梵書,名播羅師。……胡桃樹高丈許,春初生葉,長四、五寸,微似大青葉,兩兩相對,頗作惡氣,三月開花如栗花,穗蒼黃色,結實至秋如青桃狀,熟時漚爛皮肉,取核為果,人多以櫸?接之……。」已將胡桃來源及其主要生態介紹得很深入,同書並記載許多方劑而外,還有「青胡桃皮苦、濇、無毒,染髭及帛,皆黑。」及「皮止水痢,春月斫皮汁,沐頭至黑,煎水可染褐。」可見當時已有使用核桃果皮、樹皮取汁來染鬍鬚及布帛的事實。趙豐在《紡織與礦治志》書中,關於古代染料植物裡也列有「胡桃」一項,其「色素存在於皮,所染色澤為黑。」
註腳:我們在雲貴山區孝察時,經常會到高逾十多公尺的大胡桃樹,也會在大小集場中見到一布袋一布袋的胡桃果,胡桃在雲貴高原生長的普遍,簡直就如台灣看榕樹一般的常見。有一回,我們到一個彝族村子採訪,接待的主人熱情的伸手來和我們握手,我們看到他兩個手掌和十支手指都變成漆黑色,以為他得了什麼怪病,經過詢問之後,才得知主人家當時正忙於剝取胡桃堅果,才將雙手染得烏黑,我們問他染上的顏色容易掉否?他說要過很久才會慢慢洗掉。從那天起,我就對胡桃果皮染黑的效力深信不疑,也希望有機會試試枝葉或樹皮的染色效果。前年,好友黃英明先生帶我們到中橫北段的思源埡口和武陵農場一帶採集,途中見到許多台灣胡桃的蹤跡,我們發現野生的胡桃結果率非常的低,想要用它的果皮染色有實際的困難,後來我們採了一些枝葉回來試染,沒想到所有的試片都呈現出很高的色彩濃度。1.採集生鮮的枝葉,並以菜刀將它切成細段,加入適量清水,於不鏽鋼鍋中煎煮萃取色素,萃取時間為水沸後三十分鐘,共萃取兩回。2.萃取後的染液經細網過濾後,調和在一起作染浴。3.被染物先浸透清水,擰乾、打鬆後投入染浴中升溫染色,升溫的速度不宜過快,煮染的時間約為染液煮沸後半小時。4.取出被染物,擰乾後進行媒染半小時。5.經媒染後的被染物再入原染浴中染色半小時。6.煮染之後,被染物直接取出水洗、晾乾而成。7.注意事項:染液萃取之後,液面會產生一層薄膜,染色前先用抹布拭去,以免影響染布的均勻度。8.以胡桃枝葉染色,在絲布與棉布上皆呈褐色調,但絲布的彩度稍高,而棉布的彩度和明度都很低。就絲布來說,無媒染和鋁、錫、石灰、銅媒染皆呈濃度較高的黃褐色,其中以石灰和銅媒染者稍深濃些,而鐵媒染的明度、彩度更低,為暗黃褐色。就棉布來說,無媒染和鋁、錫、石灰、銅媒染皆呈暗茶褐色,其中也以石灰和銅媒染者稍深農些,鐵媒染則已接近黑色,為帶暖色味的黑褐色。
範圍:
本地分佈:產於台灣中央山脈1200-2200公尺間的闊葉樹林中 宜蘭縣,南投縣,花蓮縣,台東縣,台中縣市,高雄縣市,屏東縣
世界分佈:分布於北半球之溫帶
管理權:
典藏國家:中華民國
數位化執行單位:國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系
本數位作品授權行政院文化建設委員會國家文化資料庫存檔及網際網路永久非商業性使用。
原件由台中縣立文化中心典藏,本數位作品由台中縣立文化中心及行政院文化建設委員會國家文化資料庫分別典藏。

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star