Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2789 律戒本疏

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2789律戒本疏戒為稱。乞求著割截衣。就如□□□□□□□□□□□□□□□□□□一義而名同美稱故曰為比丘。□□□□□□□□□□□□□□□□□以少有所得故稱相似也。□□□□□□□□□□□□□□□□□言稱已因中遠要有為無漏□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 結使者明具足無為功德也。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□餘四可知也。白四羯磨心曰 □□□□□□□□□□□□□□□□□具四緣與出家成軌。故曰如□□□□□□□□□□□□□□□□□□界內不別眾四受戒人年滿□□□□□□□□□□□□□□□□□ 成就何者足文足中比丘者此 □□□□□□□□□□□□□□□□□□成就得處所。此文即是界內 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□遮彰正以無彰故得戒□□□□□□□□□□□□□□□□□□□戒義也。一戒者無作止惡。雖眾□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 故曰同戒等者上句禁身口七 □□□□□□□□□□□□□□□□□□防三毒故明三句。云何名不捨 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 心備物無私欲使去時如法□□□□□□□□□□□□□□□□□□初訖至不名捨戒已來明不成 □□□□□□□□□□□□□□□□□□成捨中國
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,林忠鈺大德輸入,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2789
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...