Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 1919 天台智者大師禪門口訣

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
隋 智顗說
主題與關鍵字:
大正藏:法華部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 1919天台智者大師禪門口訣師言安般守意。當知色心相因而息。猶然火緣薪以煙。覩煙清濁則覽燥濕之形。察息耎麁用鏡真邪之候。守之者庶使望雲造浦候岸。制篙識其機道船獲濟矣。師言身安意正其若油淨燈明。是故既欲守意先在安身。安身者。安處身風無令風事違諍。何謂風事。身中有行風橫起風諸節風百脈風筋風力風骨間風腰風脊風上風下風。如此諸風位各有分不可相亂。亂則賊。大則顛狂廢絕。小則虛實相陵虛則痒實則痛。痛痒在身何暇繫念。顛狂之流故自亡言。凡事動靜施為。當先作是想想現在前然後即事也。不爾者麁細相忤新陳交逆。如禮禁姦其何可得止。今略舉其一餘悉類之。假令將就坐時先作是想。我當於彼處坐彼處去此。應若干步隨下足時。稍申其氣漸放身體。住風稍來行風漸去。其餘威儀亦復如是。如是想者是名安身也。師說偈曰。進止有次第麁細不相違譬如善調馬欲去如欲住常能謹慎此安身心入禪師言。行立坐臥常應繫念。但臥多則沈惛。立多則疲極。行多則紛動難可一心。坐無此過所以多用。行者當住閑靜之處結跏趺坐。女則半跏趺平身正直。縱任身體散誕四胑。布置骨解當令關節相應。不倚不曲解衣緩帶。輒有不安微動取便要令調適也。安詳以左手置右手上。令左手小指頭拄右手大指本。
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第46冊 No. 1919
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...