Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 1467a 佛說犯戒罪報輕重經

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
後漢 安世高譯
主題與關鍵字:
大正藏:律部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 1467◎佛說犯戒罪報輕重經後漢安息三藏安世高譯如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者目連。晡時從禪定覺。往至世尊所。頭面禮足却住一面。時尊者大目連。白佛言。世尊。意有所疑今欲請問。唯願聽許。佛告目連。聽汝所問。當為汝說。目連。即白佛言。世尊。若比丘比丘尼。無慚愧心輕慢佛語。犯眾學戒。如是犯波羅提提舍尼。波夜提。偷蘭遮。僧伽婆尸沙。波羅夷。得幾所不饒益罪。唯願解說。佛告目連。諦聽諦聽。當為汝說。若比丘比丘尼無慚無愧。輕慢佛語犯眾學戒。如四天王天壽五百歲。墮泥犁中。於人間數九百千歲。佛告目連。無慚無愧輕慢佛語。犯波羅提提舍尼。如三十三天壽一千歲。墮泥犁中。於人間數三億六十千歲。佛告目連。無慚無愧輕慢佛語。犯波夜提。如夜摩天壽二千歲。墮泥犁中。於人間數二十億四十千歲佛告目連。無慚無愧輕慢佛語。犯偷蘭遮。如兜率天壽四千歲。墮泥犁中。於人間數。五十億六十千歲。佛告目連。無慚無愧輕慢佛語。犯僧伽婆尸沙。如不憍樂天壽八千歲。墮泥犁中。於人間數。二百三十億四十千歲。佛告目連。無慚無愧輕慢佛語。犯波羅夷。如他化自在天壽十六千歲。墮泥犁中。於人間數。九百二十一億六十千歲。時尊者目連聞佛所說歡喜奉行。
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,伽耶山基金會提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第24冊 No. 1467a
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...