Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 0136 佛說四未曾有法經

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
西晉 竺法護譯
主題與關鍵字:
大正藏:阿含部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 136 [Nos. 125(42.3)' 135]佛說四未曾有法經西晉三藏竺法護譯聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。轉輪聖王有此四未曾有法。云何為四。於是轉輪聖王。為人民類皆悉愛念。未曾傷害。譬如父子。轉輪聖王亦復如是。愛敬人民未曾有瞋怒向之。譬如父有一子。是謂轉輪聖王初未曾有法。或復轉輪聖王遊人民間。見皆歡喜如子親父。是謂轉輪聖王二未曾有法。復次轉輪聖王住不遊行。時人民類其有覩者皆得歡喜。彼轉輪聖王與人民說法。其有聞者皆悉歡喜。時人民聞轉輪聖王說法。無有厭足。是謂轉輪聖王三未曾有法。復次轉輪聖王。坐不遊行。時人民類其有覩者皆悉歡喜。彼轉輪聖王教勅人民。此事可為此不可為。此可親此不可親。若為此事者長夜獲福無窮極。若為此事長夜受苦亦無休息。彼人民類聞轉輪聖王如此教勅喜無厭足。是謂轉輪聖王有此未曾有法。如是阿難。比丘亦有四未曾有法。云何為四。於是阿難比丘若至比丘眾中。諸比丘見皆悉歡喜。彼阿難比丘為說法。其聞法者皆悉歡喜。諸比丘聞阿難所說無厭足。是謂阿難比丘第一未曾有法。若阿難比丘默然至比丘尼眾中。其有見者皆悉歡喜。彼阿難比丘為說法。其聞法者皆得歡喜。時比丘尼眾。聞阿難說法不知厭足。是謂阿難比丘
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供?張文明大德二校,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第2冊 No. 136
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...