Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2133B 梵語千字文

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
唐 義淨撰
主題與關鍵字:
大正藏:事彙部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2133B梵語千字文并序附刻三藏法師義淨撰為欲向西國人作學語樣仍各註中梵音下題漢字其無字者以音正之並是當途要字但學得此則餘語皆通不同者舊千字文若兼悉曇章讀梵本一兩年間即堪翻譯矣。梵語千字文舊刻序附凡例五則錦囊玉函曾藏寶冊矣。梵語千字文斯其目也。曩哲傳言義淨三藏之所撰也。然舊籍之中援文才存全書久隱。昔在東武偶摸一本而出敗笥蠧簡之餘未能全矣。頃年遊洛幸得眾本禪餘考訂粗復正策敻博達梵國之異聞大洗蕩聖經之滯疑襲重祕惜獨展眉矣。顧其撰者之訓人汎愛之所及而吾焉廋哉於是強繙函囊從事彫鏤云時享保丁未之春建寅之望瑜伽乘沙門寂明書於洛東僑居。凡例一此書一名梵唐千字文安然錄載云慈覺大師之請來今探數本參互考定而未無謬也披覽君子幸得好本再質正之。一梵唐對儷音韻賒切或不得正考之眾本而無可據則置而不改縱有經軌明文而不據彼削此其意可知耳。一諸本有異遽難決者間點示之揭之冠首又傍附國字力惠幼學耳。一和州法隆寺藏中天貝葉二片。般若心經及尊勝陀羅尼也。末出悉曇十四音。今此中梵字形容彼貝葉而與當世書家之蹟互濫難辨隨世焉耳。如彼貝葉齒音第二作形。脣音第二作形者忽示難範故不取之如舌音第二作。喉音第二作。第四作及摩多中第四點作。第七作別摩多作
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第54冊 No. 2133B
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...